View user profile

Niko Trisic

Username
niko.trisic@rzs-hm.si
Name
Niko Trisic
Address
(see organisation)
(see organisation)
Country
Slovenia
Job title
Telephone
<no telephone>
Email
niko.trisic@rzs-hm.si
Organisations
Languages
Expertise(s)
Experience abroad