Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Name
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Acronym
Head of organisation
Address
E. Jacqmainlaan 20 Bus 5
1000 Brussel
Country
Belgium
Telephone
<no telephone>
Fax
3202.553 21 05
Email
Website
http://www.vlaanderen.be/nl
Introduction
Departement Leefmilieu en Infrastructuur, Afdeling Water
Type
-
Experience abroad
Employee(s)